Login

přihlášení

Přihlašte se ke svému účtu na našich stránkách

  • V košíku nejsou žádné položky

Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel

School Of Dance Nikola Márová – Michal Štípa s.r.o.

Tigridova 1497/7, Praha 4 – Michle, 140 00
IČO: 09208739

Nejsme plátci DPH

 

Platební podmínky

Platbu za služby je možno provést přímo z našeho webu elektronicky – kreditní kartou či online bankovním převodem. K platbě je využita zabezpečená platební brána COMGATE.

 

Odstoupení od smlouvy

Jelikož prodáváme služby volnočasové aktivity, nevztahuje se na nás zákonná lhůta možnosti 14 denního odstoupení od smlouvy ( § 1837, § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ). Služby, které prodáváme jsou pevně vázané na termíny, nicméně pokud z nějakého důvodu chcete svou objednávku zrušit, vynasnažíme se Vám vyhovět, pokud to bude možné. Předem ale upozorňujeme, ze plnou částku ( 100% ) můžeme případně vrátit jen pokud obdržíme Váš písemný požadavek na storno minimálně měsíc před datem zahájení lekce / kurzu či jiné aktivity naši školy.  V případě, že budete rušit objednávku méně než měsíc před zahájením, přečtěte si prosím storno podmínky níže.

 

Storno podmínky

Pokud se rozhodnete nebo jste nuceni svou účast na kurzu či jakékoliv jiné akci School of Dance zrušit, prosíme neprodleně o zaslání této informace písemně e-mailem na info@schoolofdance.cz minimálně týden před zahájením akce. Storno podmínky se vztahují k termínu, kdy School of Dance tento e-mail obdrží.

Pokud Vaši zprávu obdržíme v řádném termínu, je možné nabídnout účast na kurzu jiné, Vámi vybrané osobě, která nás bude kontaktovat, nebo Vám vrátíme 50% z ceny. V případě, že se již po zaplacení kurz z nějakého důvodu neotevře, vracíme 100% z ceny. Pokud ve výjimečném případě dojde ke zrušení jedné lekce v kurzu ze strany School of Dance, lekce se nahrazuje v jiném termínu. Pokud se rozhodnete nebo jste nuceni svou účast na jedné lekci z kurzu zrušit, tato lekce se nenahrazuje a nelze za ní požadovat finanční kompenzaci. V případě, že zrušíte svou účast na jednotlivé lekci z důvodu úrazu doloženého zprávou lékaře, je možné nabídnout účast na LEKCI jiné, Vámi vybrané, osobě, která nás bude kontaktovat, nebo Vám vrátíme dílčí částku za konkrétní lekci z kurzu.

Specifické podmínky kurzu Maminky s dětmi: Pokud jste nuceni zrušit svou účast na lekci z důvodu očkování dítěte, prosíme, informujte nás e-mailem a bude Vám vrácena dílčí částka za lekci. Pokud se rozhodnete nebo jste nuceni zrušit svou účast na individuální lekci, informujte lektory minimálně 24 hodin před začátkem lekce. V případě, že se tak nestane, storno poplatek činí 100% z ceny lekce. Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci se zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazujete dodržovat provozní řády sálu, ve kterém akce School of Dance probíhá (např. respektovat zákaz kouření, používat obuv určenou pro tanec a cvičení aj.). Provozní řád sálu je dostupný na vyžádání u lektorů. Přihlášením a účastí na akci School of Dance potvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví.

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Nařízení“). Taneční škola School of Dance – Nikola Márová a Michal Štípa, IČO: 09208739, (dále jen „taneční škola“). Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. „Klient“ se pro účely tohoto prohlášení rozumí každá osoba, o které naše škola uchovává osobní údaje. Taneční škola zpracovává a uchovává jen osobní údaje klientů, které pro svoji činnost potřebuje (jméno, příjmení, telefonní číslo, mailovou adresu) a údaje získané za účelem prezentace (fotografie, videa). Po registraci uchováváme údaje o klientovi po dobu 3 let. Všechny osobní údaje, se kterými taneční škola nakládá a které zpracovává, chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@schoolofdance.cz.

Klient má právo na: Informace – právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Přístup – kdykoli nás vyzvete, obratem Vám sdělíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Doplnění a změnu osobních údajů – pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné Omezení zpracování – můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

 


				
X
Loading...